Blog

Tijd voor een volgende stap in je loopbaan?

Persoonlijke doelstellingen verwezenlijken
Coaching helpt je om persoonlijke doelstellingen te verwezenlijken.  Vaak komt de cliënt met een specifieke vraag waaraan hij/zij wil werken. Dat kan bijvoorbeeld een loopbaanvraagstuk zijn. We werken allemaal wat langer en graag met plezier.

Hoe passend is je huidige functie nog? En blijft die passend tot aan je pensioen?  Heb je talenten en motivaties die je nu niet in kunt zetten? Als je werk onder je niveau doet is de kans groot dat je bore-out raakt. Je hebt uitdaging nodig op het werk, het gevoel nuttig bezig te zijn en dat je je hersenen aan het werk kunt zetten. Dat je werk ertoe doet. Het werken onder je niveau kan veel stress veroorzaken en je ziek maken. Enkele kenmerken zijn verveling, desinteresse en gebrek aan uitdaging. Tijdens het traject krijg je hier inzicht op waardoor je ook gericht actie kunt ondernemen.

Levensfase loopbaanvraagstukken
Elke levensfase brengt specifieke vraagstukken met zich mee. Wanneer je jonge kinderen hebt, is er vaak een andere behoefte binnen de balans werk-privé. Ook mantelzorg is een onderwerp wat vaak ter tafel komt. Hoe combineer je mantelzorg met je werk? Als je ouder wordt kan je te maken krijgen met beperkingen. Hoe ga je daarmee om? Blijft mijn werk passend of ga ik mij omscholen? Zet ik een stap terug om minder werkdruk te ervaren richting mijn pensioen?

Het traject
We leggen de doelen vast en evalueren regelmatig hoe de voortgang is. Tijdens het traject staan je doelen en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden centraal. Je krijgt zicht op je eigen functioneren en wat ervoor nodig is om dat zo te behouden. We besteden ook aandacht aan het afstand kunnen nemen van de eigen situatie en de dagelijkse problematiek in een breder perspectief te kunnen bekijken. Hierdoor kunnen oplossingen ontstaan die je eerder niet zag.

Voor werkgevers
Werkgevers kunnen met diverse vraagstukken bij mij terecht:

  • Hoe ga je als organisatie om met young potentials/schaarse talenten
  • Doorstroomvraagstukken
  • Ontwikkelen van competenties bij werknemers
  • Balans en re-integratietrajecten
  • Zingeving
  • Persoonlijke ontplooiing

 Zin om aan de slag te gaan?
Je bent van harte welkom in mijn praktijk. Na een kop koffie samen gedronken te hebben, gaan we bekijken wat er nodig is en welke stappen daarvoor gezet moeten worden. Mijn aanpak kenmerkt zich door een combinatie van eigen regie op je traject en oplossingsgericht. Geen standaardaanpak, maar eentje die bij jou past, zodat je het kunt integreren in je leven en je werk. Resultaat: jij hebt de regie (weer) terug en je hebt de tools in handen om ook toekomstige situaties het hoofd te kunnen bieden.  Ik vind het erg leuk om je hierin te mogen begeleiden.

Praktijkadres
Het Coachhuis
Mierloseweg 200, Helmond
google maps

Postadres
Amer 59, 5711 KJ Someren

Algemene voorwaarden
Klachtencommissie

Privacyverklaring
KvK 17164318
BTW NL001895157B43

 

Irene Vestjens BSc
info@stimulanscounselling.nl
T 06 - 23 70 15 07

Beroepsverenigingen en AGB codes:
Lidnummer NFG: 6701156024
Lidnummer RBCZ: 301415R
AGB zorgverlenerscode: 90030062
AGB praktijkcode: 90009048