intervisie

Intervisie helpt zowel werknemers als werkgevers

Intervisie is een zelfhulpmethode waarmee collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk. De leden komen op vrijwillige en gelijkwaardige basis regelmatig bij elkaar. Tijdens de intervisie kunnen zowel vakinhoudelijke kwesties aan de orde komen als het persoonlijk functioneren.

Je kunt door intervisie nieuwe ideeën en zienswijzen opdoen en je krijgt zicht op je blinde vlekken. Door intervisie wordt je professioneel functioneren naar een hoger niveau getild. Tevens bevordert intervisie de gezamenlijkheid en is het een kans om elkaar regelmatig feedback te geven over elkaars functioneren in een veilige omgeving. Intervisie motiveert en stimuleert!

Intervisie kan je verder helpen als je:

  • Graag meer wilt leren over je vak en de manier waarop je dit uitvoert
  • Je een bijdrage wilt leveren aan de ontwikkeling van collega’s

De effecten van intervisies:

  • Meer zicht op je eigen sterke en minder sterke kanten door reflectie
  • Meer creativiteit bij het oplossen van een probleem
  • Uitbreiding van je gedragsrepertoire
  • Je scherpt je communicatieve vaardigheden aan zoals luisteren, doorvragen en samenvatten

Wil jij het beste uit jouw collega's halen?

Ik ga graag met intervisie binnen jouw team aan de slag!

Geïnteresseerd in de meerwaarde van intervisie?