Stimulans Couselling. Op weg naar een oplossing.

bedrijfscounselling

Ziekteverzuim voorkomen

Stress, een burn-out, privéproblemen, pesterijen, assertiviteitsproblemen, emotionele problemen of problemen voorkomend uit de aard van de werkzaamheden; het zijn allemaal zaken die invloed kunnen hebben op het functioneren van medewerkers. Bedrijfscounselling is een effectieve methode om (aankomend) ziekteverzuim, motivatieproblemen en andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen.

Doelgerichte oplossingen

Stimulans Counselling helpt je met behulp van gesprekken inzicht te krijgen in je functioneren en je (on)mogelijkheden. Die inzichten kun je vervolgens toepassen in je dagelijks leven en werk. Counselling graaft niet ver in je verleden, maar biedt je in het hier en nu tools om tot verandering te kunnen komen. De praktische therapie en doelgerichte oplossingen sluiten perfect aan op hetgeen zich binnen de bedrijfsdeuren afspeelt.

Loopbaanonderzoek

Loopbaanonderzoek helpt medewerkers sturing te geven aan hun loopbaan. Met behulp van een persoonlijkheidsanalyse geven we je inzicht in tal van competenties, gedragsvoorkeuren, persoonlijkheidskenmerken, motivatie voor bepaalde gebieden, talent, en behoeften met het oog op geschiktheid voor een bepaalde functie. Het onderzoek maakt duidelijk met welke competenties je snel persoonlijke groei stimuleert. De uitkomsten zijn zeer betrouwbaar. De test wordt online afgenomen en de uitslag bespreken we uitvoerig met je. In een adviesrapport kun je de onderbouwde conclusies, bevindingen en ontwikkeltips nog eens nalezen.

Bedrijfscounselling tips

  • Zeg niet altijd meteen ja, vraag bedenktijd als dit kan en gun jezelf de tijd om een goede afweging te maken.
  • Na een gesprek is het goed om een korte samenvatting te geven. Zo kan je toetsen of je beide dezelfde kern uit het gesprek hebt gehaald. Eventuele miscommunicatie kan ook meteen uit de weg geholpen worden.
  • Verander regelmatig van werkhouding en werktempo:  zo voorkom je ook een overbelasting.

Kamp jij met een hoog ziekteverzuim bij werknemers?

Ik kijk graag met je mee hoe we dit probleem kunnen oplossen.

Zet nu de eerste stap, om het heft (weer) in eigen handen te nemen.

Versturen

Praktijkadres
Het Coachhuis
Mierloseweg 200, Helmond
google maps

Postadres
Amer 59, 5711 KJ Someren

Algemene voorwaarden
Klachtencommissie

Privacyverklaring
KvK 17164318

Irene Vestjens BSc
info@stimulanscounselling.nl
T 06 - 23 70 15 07

Beroepsverenigingen en AGB codes:
Lidnummer NFG: 6701156024
Lidnummer RBCZ: 301415R
AGB zorgverlenerscode: 90030062
AGB praktijkcode: 90009048